ЛЮБЕН
ЛЮБЕНОВ
поет, преводач...


Драги г-н Любенов!
Благодаря за „спомените” („Спомени за пространства”, 1991)... Особено ми хареса това, че Василий Българоубиеца не е могъл единствено Мадарския конник да ослепи. Като мисъл, образ и чувство това е нещо много хубаво, нежно и поетично, каквито са междувпрочем повечето от сместените в малката книжка поетични творби.
Стискам ви ръката и на добър час!
Николай Хайтовпоезия
Тъжна истина

Да чувстваш всеки ден, че с възрастта
полека-лека губиш нещо -
печалбите в сравнение с това
изглеждат твърде несъществени:
жена - вместо успеха сред жените,
дете - вместо загубеното детство,
двустаен с дневна - вместо роден дом,
кола - вместо възторга пред колите,
и вила - вместо излети с приятели...
Забравен сън на вятърните мелници
и копията донкихотовски...
Това е чувствал сигурно и Фауст,
за да подпише договора с дявола.


jПетър Велчев във в-к "АБВ" за стихосбирката:
"Името на Любен Любенов не е празен звук за всички, които са се интересували и са работили в областта на стихово-преводната култура в България... Л. Любенов е автор на много статии и студии за превода на поезия, за римата и стиха, литературно-критически статии, литературни анкети, съставител е на антологии и пр. Негов дебют в поезията за деца и юноши е книгата "Кладенец в двора" (1972). Неотдавна излязлата му книга "Спомени за пространства" е първото му по-цялостно представяне като поет за възрастни, като поет изобщо..."

» Продължение

преводи

размисли

връзки

eXTReMe Tracker